Google Maps mở tính năng kết nối BNIO App

Google Doanh nghiệp được BNIO kết nối cho doanh nghiệp biết cách dữ dụng là công cụ dễ sử dụng và miễn phí để các doanh nghiệp cũng như các tổ chức quản lý sự hiện diện trực tuyến của họ trên toàn bộ Google, bao gồm cả Tìm kiếm và Maps. Bằng cách xác minh và chỉnh sửa thông tin về doanh nghiệp của mình, bạn có thể giúp khách hàng tìm thấy bạn, đồng thời kể cho họ những câu chuyện về doanh nghiệp của mình khi BNIO Training cho bạn hiểu rỏ về Google Map.
 
* Quản lý thông tin về doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên toàn bộ Google, bao gồm cả Tìm kiếm và Maps, bằng cách sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi—miễn phí.
* Tương tác với các khách hàng mới và cũ, đồng thời kể cho họ những câu chuyện về doanh nghiệp của bạn.
* Bắt đầu với google búiness cùng BNIO.
* Thực hiện theo BNIO của chúng tôi.
BNIO cho bạn Lợi ích của việc sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi
Quản lý thông tin của bạn
Quản lý thông tin mà người dùng Google thấy khi họ tìm kiếm doanh nghiệp của bạn hoặc các sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp. Những doanh nghiệp xác minh thông tin của mình với Google Doanh nghiệp của tôi sẽ tăng gấp đôi khả năng được coi là có uy tín bởi người tiêu dùng. Khi mọi người tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên Google Maps và Tìm kiếm, hãy chắc chắn rằng họ có thể truy cập vào những thông tin như giờ làm việc, trang web và địa chỉ đường phố của bạn.
BNIO giúp Tương tác với khách hàng dùng trên google Map.
Đọc và trả lời các bài đánh giá từ khách hàng của bạn và đăng ảnh để thể hiện những gì bạn làm. Những doanh nghiệp thêm ảnh vào danh sách của họ nhận được số yêu cầu chỉ đường lái xe nhiều hơn 42% trên Google Maps và số lần nhấp đến trang web của họ nhiều hơn 35% so với các doanh nghiệp không có ảnh.
BNIO cho bạn Hiểu và mở rộng sự hiện diện của bạn
Xem thông tin chi tiết về cách khách hàng đã tìm kiếm doanh nghiệp của bạn và nguồn gốc xuất xứ của họ. Bạn cũng có thể xem những thông tin như số người đã gọi cho doanh nghiệp của bạn trực tiếp từ số điện thoại được hiển thị trên kết quả tìm kiếm địa phương trong Tìm kiếm và Google Maps. Và khi bạn đã sẵn sàng, liên tục tạo và theo dõi hiệu suất của các chiến dịch AdWords Express để truyền đi thông điệp về công việc của bạn.
Dễ bắt đầu và sử dụng miễn phí.
Sử dụng trên thiết bị di động
Bạn muốn sử dụng trên thiết bị di động? BNIO giúp bạn cách Tải xuống ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi miễn phí dành cho thiết bị di động Doanh nghiệp để truy cập vào tài khoản của bạn và cập nhật thông tin về doanh nghiệp của bạn từ bất cứ đâu.
Chúc các doanh nghiệp luôn sở hữu một bộ máy điều hành đầy Thông minh và hiện đại!