Ths.Nguyễn Đình Hiệp

Là chủ tịch Vương Kiệt Group với hơn 10 năm làm về nghệ thuật, sự kiện, Giám đốc Cty dịch vụ kế toán 29 miền bắc Và là tổng giám đốc Cty cổ phần xuất nhập khẩu Kiến Trung trực thuộc tập đoàn Liên Minh Group… Các chương trình nổi tiếng mà Vương Kiệt Group đã tổ chức như “Midnight Circus – Đảo Hòn Tằm Nha Trang, Đĩa Cơm Trên Tường, Sống Để Yêu Thương, Vươn Tới Một Ngôi Sao”….Sáng Lập ra tổ chức BNIO vào năm 2017.

Hoạt Động Vương Kiệt Group