Sứ Giả thương hiệu BNIO

Team BNIO Miền Bắc

Nguyễn Thi Vân Anh

Nguyễn Tú Mai

SỨ MỆNH CỦA TEAM BNIO

Team BNIO mang sứ mệnh: Giúp các Doanh nghiệp phát triển bền vững, kết nối dài lâu, chặt chẽ với đúng đối tượng khách hàng và đối tác đầu tư. Bằng cách dùng kênh tiếp thị trực tuyến Digital marketinggiúp các hội viên gia tăng khả năng về mặt marketing online, truyền thông, quảng cáo, PR, PA. Sử dụng APP GETFLY để hội viên quản lý doanh nghiệp một cách tự động hóa và chuyên nghiệp. Thông qua BNIOkết nối doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển các mối quan hệ mới. Đồng thời BNIO bảo trợ và trở thành trọng tài trong các phiên giao dịch giữa hội viên và khách hàng.

CHỨC NĂNG & VAI TRÒ SỨ GIẢ THƯƠNG HIỆU BNIO.

Khách hàng và sứ giả thương hiệu thường tìm thấy sự liên hệ với nhau thông qua các giá trị mà sứ giả mang lại: chức năng, cảm xúc, trải nghiệm và biểu tượng của sứ giả.... Sự kết nối giữa khách hàng với các giá trị sứ giả thương hiệu tác động đến ý định thành công mục tiêu kinh doanh, trung thành với thương hiệu. Chức năng cảm nhận sẽ dẫn đến ý định trung thành với thương hiệu khi sứ giả tạo được sự Tin tưởng của khách hàng, giá trị Cảm xúc và Trải nghiệm dẫn đến ý định trung thành khi tạo được sự Gắn kết của khách hàng với thương hiệu và cuối cùng giá trị Biểu tượng của sứ giả sẽ dẫn đến ý định trung thành khi tạo cho khách hàng cảm nhận được sự Đồng điệu giữa hình ảnh cá nhân với hình ảnh thương hiệu.

Giá Trị Sứ Giả Đối Với BNIO


  • giá trị thương hiệu
  • Ý định trung thành
  • Sự tin tưởng
  • Gắn kết
  • Sự đồng điệu.
  • GIỚI THIỆU

CT. Nguyễn Đình Hiệp

Ông Nguyễn Đình Hiệp & Vương Kiệt GROUP  (2010) đã sớm nhìn thấy tầm quan trọng của quản lý thương hiệu thông qua quản lý hình ảnh của sứ giả thương hiệu, giúp định vị và tạo sự khác biệt trên thị trường kinh doanh. Các nhân tố sứ giả gợi ý cho đối tác, khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu hội tụ các giá trị mang lại cho đối tác, khách hàng, được xác định từ ba nhu cầu của khách hàng và đối tác:

- giá trị chức năng, giá trị trải nghiệm và giá trị biểu tượng. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Hiệp & BNIO (2017) nhấn mạnh cảm xúc cảm nhận là một giá trị quan trọng tạo nên hình ảnh sứ giả thương hiệu. Giá trị chức năng xuất phát từ nhận thức, trong khi đó các giá trị còn lại mang cảm tính nhiều hơn. Chính vì vậy, giá trị thương hiệu BNIO  phần lớn đều được sứ giả thương hiệu đặt tâm trạng giá trị là 100% 

sẽ trực tiếp dẫn đến những hành vi khác nhau: giá trị chức năng của sứ giả thương hiệu BNIO  tạo sự tin tưởng cho khách hàng, đối tác, giá trị cảm xúc và trải nghiệm tạo sự gắn kết khách hàng với thương hiệu BNIO và giá trị biểu tượng cá nhân sứ giả tạo nên cảm nhận đồng điệu giữa khách hàng với thương hiệu, thông qua đó dẫn đến ý định trung thành với thương hiệu.

Làm cho một khách hàng trung thành phải trả cái giá ít đắt hơn là thay thế một khách hàng. Tuy nhiên một thống kê thú vị cũng chỉ ra rằng khách hàng chỉ chắc chắn 99,9% trung thành khi họ rất hài lòng (Nguyễn Đình Hiệp & BNIO 2017). Đó là những lý do mà chức năng, vai trò  sứ giả luôn nhận được quan tâm của chủ tịch BNIO, của giới hàn lâm và cả nhà quản lý để hiểu rõ các động cơ có thể làm khách hàng có ý định trung thành với thương hiệu.

Sứ giả còn “loay hoay” trong việc xác định tầm quan trọng bản thân tức là nhiệm vụ sứ giả chưa trao giá trị và cách thức của thương hiệu BNIO  chuyển tải chúng đến đối tác, khách hàng và xã hội.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU HÀNH TRÌNH SỨ GIẢ THƯƠNG HIỆU BNIO

Luôn Luôn Được Cập nhật Mỗi Năm...

Những giá trị sứ giả thương hiệu mang lại cho khách hàng

Sự tin tưởng.

Gắn kết

Sự đồng điệu

Sứ giả và BNIO là một.

Giá trị thương hiệu và hành vi khách hàng với sứ giả thương hiệu

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC CỦA SỨ GIẢ.

biến quan sát được đo lường với thang đo Lilkert từ 1-7 (rất không đồng ý - rất đồng ý).

Trước khi tiến hành khảo sát, quy trình dịch các thang đo được áp dụng theo phương pháp Delphi (Vernette, 1994). Tiếp theo, quá trình hiệu chỉnh toàn bộ các thang đo phù hợp với bối cảnh nghiên cứu bao gồm: phỏng vấn hai chuyên gia về thương hiệu (một ở trường Đại học, một giám đốc thương hiệu) và 5 khách hàng là thành viên trung thành của cộng đồng thương hiệu trực tuyến của ba nhãn hiệu kể trên. Kết quả phần lớn các thang đo được giữ như bản dịch, loại một biến quan sát LT3 (phụ lục 1).

Quá trình phân tích số liệu bao gồm: Thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá (EFA), độ tin cậy của các thang đo được thực hiện với SPSS 20; Tiếp theo, phân tích nhân tố khẳng định (CFA), kiểm định giá trị hội tụ và phân biệt các thang đo với sự hỗ trợ của phần mềm AMOS 21; Kiểm định mô hình lý thuyết với mô hình cấu trúc SEM được ước lượng theo phương pháp ML (maximum likelihood).

KẾT QUẢ SỨ GIẢ THƯƠNG HIỆU.

Các kết quả cho thấy đối với nhãn hiệu thực phẩm chức năng, giá trị chức năng (công dụng, lợi ích kinh tế, bao bì...) mang lại sự tin tưởng cao cho khách hàng và là yếu tố quan trọng dẫn đến ý định trung thành. Kết quả này không gây nhạc nhiên bởi thị trường thực phẩm chức năng hiện nay “đồng thau lẫn lộn” do đó người tiêu dùng mong muốn sản phẩm có hiệu quả thực sự và đủ tin cậy. Đồng thời như nhận định của Moulin & Roux (2008), giá trị chức năng có vị trí quan trọng trong việc hình thành ý định trung thành ở khách hàng. Bên cạnh đó, giá trị cảm xúc và biểu tượng cũng là hai yếu tố tác động ý nghĩa đến ý định trung thành. Nghiên cứu này cho thấy các tác động này sẽ được củng cố khi: giá trị chức năng tạo dựng được sự tin tưởng ở người tiêu dùng, giá trị cảm xúc giúp khách hàng gắn kết với thương hiệu, và giá trị biểu tượng cho người tiêu dùng cảm giác hình ảnh cá nhân được xây dựng tốt qua lăng kính của hình ảnh thương hiệu.

KẾT LUẬN

Kết quả chức năng này sẽ giúp nhà quản lý Sứ giả thương hiệu hiểu rõ giá trị chức năng đóng vai trò quan trọng nhất bởi tạo sự tin tưởng vào BNIO . Do đó trước hết sứ giả thương hiệu BNIO  cần phải thực sự mang lại giá trị “ Giải Pháp Kết Nối Để Yêu Thương”, sứ giả đáng tin cậy, tương xứng với niềm tin yêu khách hàng, đối tác và tạo được lợi thế thương hiệu BNIO trên thương trường trong nước và quốc tế để xác định được vị trí trên thị trường. Sau đó, sứ giả thương hiệu cần truyền thông đến khách hàng, đối tác những lợi ích sử dụng đúng như mong đợi của BNIO, đặc biệt là những giá trị khác biệt do chính sứ giả mang lại.

 Chủ Tịch

Nguyễn Đình Hiệp       

SƠ ĐỒ TỰ DO TÀI CHÍNH

TRIẾT LÝ CỦA BNIO

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TEAM BNIO

ĐIỀU LỆ CHUNG KHI TEAM XÂY DỰNG GROUP BNIO: HỌP OFFLINE

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TEAM

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN

CÂU TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

TÀI LIỆU TRAINING TEAM & CỘNG TÁC VIÊN BNIO

NỘI QUY LAO ĐỘNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

CHỨC NĂNG PHÒNG BAN