Đang tải…

Menu

29,000 đ

Phin Sữa Đá

29,000 đ

Phin Sữa Nóng

29,000 đ

Phin Đen Đá

29,000 đ

Phin Đen Nóng

55,000 đ

Latte

35,000 đ

Americano

59,000 đ

Caramel Macchiato

29,000 đ

Cappuccino

35,000 đ

Espresso

49,000 đ

Freeze Trà Xanh

49,000 đ

Freeze Sô-cô-la

49,000 đ

Caramel Phin Freeze

49,000 đ

Cookies & Cream

49,000 đ

Classic Phin Freeze

39,000 đ

Trà Sen Vàng

39,000 đ

Trà Thạch Đào

39,000 đ

Trà Thanh Đào

39,000 đ

Trà Thạch Vải

39,000 đ

Trà Xanh Đậu Đỏ

49,000 đ

Trà Thạch Đào