Thời Gian: 14h30 - Chủ Nhật ngày 20 tháng 01 năm 2019

Địa Điểm: Trung Tâm Kinder Park (Công Viên Nước Hồ Tây). 614 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đăng Ký Tham Gia Tọa Đàm

Video Tọa Đàm Ngày 06/01/2019

play

Video Mô Hình Mẫu Chuỗi Business Coffee

Năng Lượng Cà Phê Business

Địa Điểm Mở Quán Business Coffee

NHÀ ĐẦU TƯ - BUSINESS COFFEE

                                     45%

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Bích Ngọc

Nhà Thơ

Tô Thị Hằng

Nguyễn Hoàng Phương

Chủ Tịch Greener

Lưu Thị Thảo

Đăng Ký Tham Dự Tọa Đàm

VIETAD
VIETAD