Nhượng Quyền

Công nghệ quản trị digital BNIO55%

Cổ đông theo công ty45%

10% và 20%

Giai Đoạn 1:Tháng 11:

BNIO Dựa trên Công nghê 4.0 và hội tụ chuỗi sản phẩm dự án thông minh hỗ trợ trong kinh doanh với nguyên lý bánh xe công nghiệp và chiến lược Digital Marketing. Giúp kết nối và tạo doanh số đột phá. Đẩy chỉ số tăng trưởng KPI Tăng luôn ở mức bền vững

– Nhà đầu tư nhận quyền cổ đông theo công ty cổ phần pháp lý theo luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- NĐT nhận đủ quyền làm chủ của đơn vị đã đăng ký tham gia cổ đông Business CoffeeNĐT nhận đủ quyền lợi thống nhất theo sự cam kết trong dự án.

3 Quyền Lợi Nhà Đầu Tư

Nguồn Hồi Vốn, Lãi Ròng Nhà Đầu Tư

Lộ Trình Dự Án

Video Tọa Đàm Ngày 06/01/2019

Video Mô Hình Mẫu Chuỗi Business Coffee

Video Quảng Cáo Về Business Coffee

Địa Điểm Sẽ Khai Chương Business Coffee

Nhà Đầu Tư – Business Coffee

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tô Thị Hằng

Lưu Thị Thảo

Nguyễn Hoàng Phương

Chủ Tịch Greener

Nguyễn Bích Ngọc

Nhà Thơ

Đăng Ký Tham Gia Cổ Đông

Đăng Ký Tham Gia Cổ Đông

Sản PhẩmBusiness Coffee

Mô hình Quán Cà Phê

Đăng Ký Tham Gia Cổ Đông