Sứ Giả thương hiệu BNIO

Team BNIO Nha Trang

Nguyên Trần

Nguyễn Thi Vân Anh

Nguyễn Tú Mai

SỨ MỆNH CỦA TEAM BNIO

Team BNIO mang sứ mệnh: Giúp các Doanh nghiệp phát triển bền vững, kết nối dài lâu, chặt chẽ với đúng đối tượng khách hàng và đối tác đầu tư. Bằng cách dùng kênh tiếp thị trực tuyến Digital marketinggiúp các hội viên gia tăng khả năng về mặt marketing online, truyền thông, quảng cáo, PR, PA. Sử dụng APP GETFLY để hội viên quản lý doanh nghiệp một cách tự động hóa và chuyên nghiệp. Thông qua BNIOkết nối doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển các mối quan hệ mới. Đồng thời BNIO bảo trợ và trở thành trọng tài trong các phiên giao dịch giữa hội viên và khách hàng.

CHỨC NĂNG & VAI TRÒ SỨ GIẢ THƯƠNG HIỆU BNIO.

Khách hàng và sứ giả thương hiệu thường tìm thấy sự liên hệ với nhau thông qua các giá trị mà sứ giả mang lại: chức năng, cảm xúc, trải nghiệm và biểu tượng của sứ giả…. Sự kết nối giữa khách hàng với các giá trị sứ giả thương hiệu tác động đến ý định thành công mục tiêu kinh doanh, trung thành với thương hiệu. Chức năng cảm nhận sẽ dẫn đến ý định trung thành với thương hiệu khi sứ giả tạo được sự Tin tưởng của khách hàng, giá trị Cảm xúc và Trải nghiệm dẫn đến ý định trung thành khi tạo được sự Gắn kết của khách hàng với thương hiệu và cuối cùng giá trị Biểu tượng của sứ giả sẽ dẫn đến ý định trung thành khi tạo cho khách hàng cảm nhận được sự Đồng điệu giữa hình ảnh cá nhân với hình ảnh thương hiệu.

Giá Trị Sứ Giả Đối Với BNIO

 • giá trị thương hiệu
 • Ý định trung thành
 • Sự tin tưởng
 • Gắn kết
 • Sự đồng điệu.
 • GIỚI THIỆU

CT. Nguyễn Đình Hiệp

Ông Nguyễn Đình Hiệp & Vương Kiệt GROUP  (2010) đã sớm nhìn thấy tầm quan trọng của quản lý thương hiệu thông qua quản lý hình ảnh của sứ giả thương hiệu, giúp định vị và tạo sự khác biệt trên thị trường kinh doanh. Các nhân tố sứ giả gợi ý cho đối tác, khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu hội tụ các giá trị mang lại cho đối tác, khách hàng, được xác định từ ba nhu cầu của khách hàng và đối tác:

– giá trị chức năng, giá trị trải nghiệm và giá trị biểu tượng. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Hiệp & BNIO (2017) nhấn mạnh cảm xúc cảm nhận là một giá trị quan trọng tạo nên hình ảnh sứ giả thương hiệu. Giá trị chức năng xuất phát từ nhận thức, trong khi đó các giá trị còn lại mang cảm tính nhiều hơn. Chính vì vậy, giá trị thương hiệu BNIO  phần lớn đều được sứ giả thương hiệu đặt tâm trạng giá trị là 100% 

sẽ trực tiếp dẫn đến những hành vi khác nhau: giá trị chức năng của sứ giả thương hiệu BNIO  tạo sự tin tưởng cho khách hàng, đối tác, giá trị cảm xúc và trải nghiệm tạo sự gắn kết khách hàng với thương hiệu BNIO và giá trị biểu tượng cá nhân sứ giả tạo nên cảm nhận đồng điệu giữa khách hàng với thương hiệu, thông qua đó dẫn đến ý định trung thành với thương hiệu.

Làm cho một khách hàng trung thành phải trả cái giá ít đắt hơn là thay thế một khách hàng. Tuy nhiên một thống kê thú vị cũng chỉ ra rằng khách hàng chỉ chắc chắn 99,9% trung thành khi họ rất hài lòng (Nguyễn Đình Hiệp & BNIO 2017). Đó là những lý do mà chức năng, vai trò  sứ giả luôn nhận được quan tâm của chủ tịch BNIO, của giới hàn lâm và cả nhà quản lý để hiểu rõ các động cơ có thể làm khách hàng có ý định trung thành với thương hiệu.

Sứ giả còn “loay hoay” trong việc xác định tầm quan trọng bản thân tức là nhiệm vụ sứ giả chưa trao giá trị và cách thức của thương hiệu BNIO  chuyển tải chúng đến đối tác, khách hàng và xã hội.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU HÀNH TRÌNH SỨ GIẢ THƯƠNG HIỆU BNIO

Luôn Luôn Được Cập nhật Mỗi Năm…

Những giá trị sứ giả thương hiệu mang lại cho khách hàng

Giá trị chức năng là những tính năng, chất lượng của sản phẩm mang thương hiệu BNIO nhằm giải quyết các nhu cầu hữu hình của khách hàng. Giá trị trải nghiệm sứ giả chỉ ra giá trị bản thân và thương hiệu BNIO trong xã hội và kết nối cộng đồng với thương hiệu. Giá trị biểu tượng sứ giả chỉ hình ảnh thương hiệu mang lại cho người sở hữu hình ảnh mà cá nhân họ mong muốn và muốn được người khác công nhận, tăng nhận biết của xã hội.

Sự tin tưởng.

Khái niệm sự tin tưởng xuất phát từ tâm lý học. Các tác giả định nghĩa sự tin tưởng là một tâm lý kỳ vọng của một cá nhân này vào một cá nhân khác hay một tổ chức từ một lời hứa, lời nói; kỳ vọng vào những gì có thể nhận được, về hành động của một bên khác trong mối quan hệ (Battacharrrya & ctg. 1998)

Theo đó, Morgan và Hunt (1994) đã định nghĩa sự tin tưởng với thương hiệu là sự mong

đợi của khách hàng ở khả năng đáp ứng và thực hiện các lời hứa của sứ giả thương hiệu. Hay Delgado – Ballester và công sự (2003) định nghĩa sự tin tưởng với thương hiệu là những kỳ vọng về mức độ tin cậy của sứ giả thương hiệu. Do đó, sự tin tưởng được hình thành dựa vào hai yếu tố: uy tín và sự trung thực. Sự tin tưởng của khách hàng với thương hiệu BNIO sẽ quyết định những ý định hành vi của khách hàng với thương hiệu BNIO.

Gắn kết

Sự gắn kết giữa doanh nhân với một thương hiệu BNIO  được nhìn nhận như mối quan hệ giữa hai con người bởi ngoài quan hệ sở hữu còn tồn tại những tình cảm.  nhấn mạnh đây là mối quan hệ tâm lý tình cảm mạnh mẽ, thể hiện qua sự phụ thuộc lẫn nhau và «tình bạn thân» giữa khách hàng với sứ giả thương hiệu.

Trái với gắn kết, sự «suy yếu» của sợi dây kết nối tình cảm giữa khách hàng và sứ giả   thương hiệu được diễn tả bởi trạng thái tâm lý của sứ giả xa lánh một thương hiệu mà mình đang được giao, liên tiếp cắt đứt các liên hệ tình cảm đặc biệt khách hàng, đối tác với thương hiệu BNIO.

Sự đồng điệu

Sự đồng điệu được nghiên cứu rất nhiều trong tâm lý học, là một khía cạnh của cảm nhận sự tương thích giữa hai con người, thể hiện qua quan điểm, thái độ và hành vi tương đồng. Trong Marketing, sách Chiến lược & IQ giá trị cốt lõi của th.s Nguyễn Đình Hiệp (2017) định nghĩa sự đồng điệu là cảm nhận sự tương thích giữa hình ảnh của thương hiệu BNIO với

hình ảnh mà cá nhân sứ giả mong đợi. Điều này do chính khác hàng cảm nhận được, đồng thời thông qua lăng kính của xã hội. Theo đó, khách hàng đòi hỏi ở thương hiệu, khả năng tạo dựng bản sắc cá nhân sứ giả của BNIO  giữa cộng đồng.

Sứ giả và BNIO là một.

Giá trị thương hiệu và hành vi khách hàng với sứ giả thương hiệu

Giá trị chức năng tạo dựng:

Sự tin tưởng với thương hiệu xuất phát từ nhận thức. nhấn mạnh rằng sự tin tưởng xuất phát từ đánh giá những được và mất. Có thể thấy sự tin tưởng hầu như dựa trên kết quả của sự “tính toán” những lợi ích có thể dễ nhìn, dễ thấy, dễ đo lường, thậm chí là lượng hóa. Theo đó, trong các loại giá trị, giá trị chức năng của sứ giả thương hiệu bao gồm: mục tiêu sản phẩm, lợi ích kinh tế, giá cả thương hiệu, thẩm mỹ cá nhân … dễ dàng giúp thương hiệu BNIO tạo sự tin tưởng ở khách hàng. Từ đó, giả thuyết H1 đặt ra như sau:

 • H1: Giá trị chức năng tác động tích cực đến sự tin tưởng vào sứ giả thương hiệuGiá trị cảm xúc và trải nghiệm sứ giả tạo sự gắn kết khách hàng với thương hiệuÔng Nguyễn Đình Hiệp  và cộng sự (2017) cho rằng sự gắn kết của khách hàng sẽ mạnh hơn đối với một thương hiệu mang giá trị biểu tượng cao, nhờ vào khả năng mà hình ảnh  sứ giả thương hiệu đó kết nối bản sắc của BNIO với những giá trị xã hội của cộng đồng mà khách hàng đó gắn Kết.
 • H2: Giá trị cảm xúc tác động đến gắn kết với thương hiệu 
 • H3: Giá trị trải nghiệm sứ giả tác động đến gắn kết với thương hiệu.Giá trị biểu tượng sứ giả tạo nên cảm nhận sự đồng điệu giữa khách hàng và thương hiệu.Sứ giả Thương hiệu trở thành một cầu nối để khách hàng “thể hiện” bản thân với BNIO , dưới cách nhìn của khách hàng và để gia nhập vào một nhóm người tham gia vào BNIO . Một sứ giả thương hiệu mang giá trị biểu tượng rõ ràng sẽ tạo nên một sự đồng điệu lớn giữa khách hàng với BNIO (Moulins & Roux, 2008). Ví dụ, mang chiếc đồng hồ Rolex, người sử dụng được nhìn nhận là người giàu và tinh tế. Các quảng cáo hiện nay sử dụng rộng rãi những hình ảnh này bởi vì họ hiểu rất rõ rằng giá trị biểu tượng vượt xa những giá trị chức năng (Aaker, 1997). Theo đó, giả thuyết H4 như sau:
 • H4: Giá trị biểu tượng sứ giả tác động tích cực đến cảm nhận sự đồng điệu với thương hiệu. Tác động của các giá trị sứ giả thương hiệu cảm nhận đến ý định trung thành của khách hàng thông qua sự tin tưởng vào sứ giả, gắn kết và cảm nhận sự đồng điệu.Theo Idrees và cộng sự (2015), nếu một bên có sự tin tưởng với bên khác thì sẽ dẫn đến những hành vi tích cực. Các nghiên cứu cho thấy sự tin tưởng là nền tảng để phát triển lòng trung thành. Theo đó, nghiên cứu này suy ra thông qua tạo dựng sự tin tưởng của khách hàng với thương hiệu, giá trị chức năng sứ giả cảm nhận gián tiếp tác động đến ý định trung thành trong BNIO
 • H5: Thông qua tạo dựng hình tượng sự tin tưởng, giá trị chức năng sẽ gián tiếp tác động đến ý định trung thành. Một số nghiên cứu đã chứng minh tồn tại sự trung thành bền vững dựa trên việc khách hàng thực sự cảm thấy thuộc về thương hiệu. Khách hàng nổ lực chia sẻ sự tin tưởng này với người xung quanh bằng những hành vi tích cực của sứ giả như truyền miệng những nội dung tốt đẹp về thương hiệu BNIO, thường xuyên sử dụng thương hiệu BNIO  (Nguyễn Đình Hiệp, 2017). Theo đó, có thể thấy:
 • H6: Thông qua tạo dựng sự gắn kết khách hàng với sứ giả thương hiệu, giá trị cảm xúc khách hàng và trải nghiệm của sứ giả sẽ gián tiếp tác động đến ý định trung thành BNIO.Khách hàng khi đã cảm nhận sự “hòa quyện” giữa bản sắc cá nhân sứ giả và bản sắc thương hiệu BNIO , sẽ cảm thấy hình ảnh cá nhân được hiện rõ qua lăng kính của thương hiệu (Podsakoff & ctg. 2000). Cảm nhận sự đồng điệu dẫn đến việc khách hàng không còn hành động chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì lợi ích của tổ chức (Podsakoff & ctg. 2000). Các tác giả gọi đây là hành vi ngoài vai trò. Từ đó, nghiên cứu đặt ra giả thuyết:
 • H7: Thông qua tác động đến cảm nhận sự đồng điệu, giá trị biểu tượng sẽ gián tiếp tác động đến ý định trung thànhCác lập luận và giả thuyết hình thành mô hình nghiên cứu theo hình 1 bên dưới:Giá trị thương hiệu

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC CỦA SỨ GIẢ.

biến quan sát được đo lường với thang đo Lilkert từ 1-7 (rất không đồng ý – rất đồng ý).

Trước khi tiến hành khảo sát, quy trình dịch các thang đo được áp dụng theo phương pháp Delphi (Vernette, 1994). Tiếp theo, quá trình hiệu chỉnh toàn bộ các thang đo phù hợp với bối cảnh nghiên cứu bao gồm: phỏng vấn hai chuyên gia về thương hiệu (một ở trường Đại học, một giám đốc thương hiệu) và 5 khách hàng là thành viên trung thành của cộng đồng thương hiệu trực tuyến của ba nhãn hiệu kể trên. Kết quả phần lớn các thang đo được giữ như bản dịch, loại một biến quan sát LT3 (phụ lục 1).

Quá trình phân tích số liệu bao gồm: Thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá (EFA), độ tin cậy của các thang đo được thực hiện với SPSS 20; Tiếp theo, phân tích nhân tố khẳng định (CFA), kiểm định giá trị hội tụ và phân biệt các thang đo với sự hỗ trợ của phần mềm AMOS 21; Kiểm định mô hình lý thuyết với mô hình cấu trúc SEM được ước lượng theo phương pháp ML (maximum likelihood).

KẾT QUẢ SỨ GIẢ THƯƠNG HIỆU.

Các kết quả cho thấy đối với nhãn hiệu thực phẩm chức năng, giá trị chức năng (công dụng, lợi ích kinh tế, bao bì…) mang lại sự tin tưởng cao cho khách hàng và là yếu tố quan trọng dẫn đến ý định trung thành. Kết quả này không gây nhạc nhiên bởi thị trường thực phẩm chức năng hiện nay “đồng thau lẫn lộn” do đó người tiêu dùng mong muốn sản phẩm có hiệu quả thực sự và đủ tin cậy. Đồng thời như nhận định của Moulin & Roux (2008), giá trị chức năng có vị trí quan trọng trong việc hình thành ý định trung thành ở khách hàng. Bên cạnh đó, giá trị cảm xúc và biểu tượng cũng là hai yếu tố tác động ý nghĩa đến ý định trung thành. Nghiên cứu này cho thấy các tác động này sẽ được củng cố khi: giá trị chức năng tạo dựng được sự tin tưởng ở người tiêu dùng, giá trị cảm xúc giúp khách hàng gắn kết với thương hiệu, và giá trị biểu tượng cho người tiêu dùng cảm giác hình ảnh cá nhân được xây dựng tốt qua lăng kính của hình ảnh thương hiệu.

KẾT LUẬN

Kết quả chức năng này sẽ giúp nhà quản lý Sứ giả thương hiệu hiểu rõ giá trị chức năng đóng vai trò quan trọng nhất bởi tạo sự tin tưởng vào BNIO . Do đó trước hết sứ giả thương hiệu BNIO  cần phải thực sự mang lại giá trị “ Giải Pháp Kết Nối Để Yêu Thương”, sứ giả đáng tin cậy, tương xứng với niềm tin yêu khách hàng, đối tác và tạo được lợi thế thương hiệu BNIO trên thương trường trong nước và quốc tế để xác định được vị trí trên thị trường. Sau đó, sứ giả thương hiệu cần truyền thông đến khách hàng, đối tác những lợi ích sử dụng đúng như mong đợi của BNIO, đặc biệt là những giá trị khác biệt do chính sứ giả mang lại.

 Chủ Tịch

Nguyễn Đình Hiệp       

SƠ ĐỒ TỰ DO TÀI CHÍNH

TRIẾT LÝ CỦA BNIO

“Cho đi để rồi nhận”

Cho đi phải biết cách cho. Khi bạn bước chân ra đường bạn sẽ có được “lòng tin“, bạn sẽ nhận lại giá trị cho đi từ ngày hôm nay. Vì lòng tin con người nằm rải rác trong cuộc sống tươi đẹp này và chỉ có bạn biết cách nhận lấy để xây dựng cho mình một niềm tin. Vậy bạn hãy là thành viên gương mẫu của tổ chức BNIO, để bạn trở thành người có ý nghĩa khi bước chân ra đường cùng team BNIO. “Chúng ta luôn chiến thắng bằng sức mạnh tập thể về team Digitalmarketing Việt Nam BNIO.”

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

“Kết giao là phát triển”

Bằng cách BNIO đem đến cho doanh nghiệp một bến xe giao thương kinh doanh những quy trình kết nối và huấn luyện bền vững cùng doanh nghiệp, bạn sẽ nhận được những cơ hội giao thương từ doanh nghiệp thứ 3 của BNIO giúp bảo đảm sự an toàn cho bạn trong cơ hội kinh doanh. Chúng tôi là trọng tài trong các cơ hội đã kí kết Thông qua BNIO. mô hình bản quyền của BNIO thể hiện nhanh chóng tăng doanh số của doanh nghiệp Thông qua như những kênh TalkShowGameShow, các cuộc thi tìm kiếm CEO trực tuyến Online và trả lời chốt khách comment Online dành cho doanh nghiệp… Điều này dựa trên triết lý “kinh doanh là phải nhanh,tốc độ…” từ bao đời trước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TEAM BNIO

 • Triết Lý Kết giao, liên minh là phát triển.
 • Phát triển cơ hội kinh doanh bền vững thông qua việc xây dựng mối quan hệ tổ chức làm kinh doanh gắn kết lâu dài
 • Chia sẽ cơ hội và Training doanh nghiệp bền vững.
 • Digital marketing Trực tuyến + Bản quyền kinh doanh = giá trị Thành Công.
 • Thái Độ suy nghĩ hơn là khả năng suy nghĩ.
 • ĐIỀU LỆ CHUNG KHI TEAM XÂY DỰNG GROUP BNIO: HỌP OFFLINE

  • Trong mỗi Group của BNIO, mỗi ngành nghề chỉ có một người được phép tham gia. PGD BNIO và Ban hội viên của mỗi Group sẽ có quyền ra quyết định cuối cùng khi có mâu thuẫn trong việc liên quan đến phân chia ngành nghề.
  • Hội viên phải đăng ký với BNIO ngành nghề chính mà đơn vị đang làm, không đăng ký các ngành nghề chỉ làm bán thời gian.
  • Buổi họp quy định 2 tuần/1 lần(2T) Online kéo dài 90 phút. Hội viên phải lên sóng online đúng giờ quy định của GROUP 9h00 đến 10h30’và online cho đến khi buổi họp kết thúc.
  • Mỗi cá nhân chỉ có thể làm hội viên của 1 Group trong BNIO tại một thời điểm đang đương nhiệm.
  • Việc tham dự các buổi đào tạo doanh nghiệp bền vững 2 tuần/1 lần (2T) của mỗi Group là bắt buộc vì đây là chương trình giúp huấn luyện ứng dụng và kĩ năng kinh doanh cho thành viên doanh nghiệp là hội viên trong BNIO. Nếu hội viên gặp trường hợp đặc biệt không thể có mặt đào tạo hoặc họp Online thì có thể cử người khác đi thay và ONLINE thay (người đó không phải là hội viên trong cùng Group với mình). Việc thay thế này sẽ không bị tính là vắng mặt. Một hội viên chỉ được phép vắng mặt lần trong vòng 6 tháng (từ tháng 2 đến tháng 7 và từ tháng 8 đến tháng 1). Nếu nhiều hơn số lần quy định, Ban lãnh đạo PGD BNIO hoặc Ban Hội Viên sẽ tiến hành xem xét lại tư cách hội viên của hội viên đó.
  • Hội viên được yêu cầu phải trung thực trong việc giới thiệu cơ hội kinh doanh tiềm năng hoặc khách mời cho Group của họ. Mỗi group có thể đề ra mức tối thiểu cho tổng số cơ hội kinh doanh/khách mời mà mỗi hội viên cần phải có đề duy trì tư cách hội viên.
  • Khách mời chỉ được phép tham dự buổi họp hàng tuần tối đa 3 lần
  • Diễn giả 5 phút của mỗi buổi họp Online phải Đăng ký quà tăng(vì được truyền Thông trực tuyến do BNIO thiết lập quảng cáo và mang lại năng lượng cho ae trong hội. Chỉ những hội viên mời được khách mời đăng kí tham gia phát triển hội mới được nhận quà.
  • Ngoài lý do liên quan đến sức khỏe thì không có lý do nào khác được chấp nhận cho việc hội viên vắng mặt. Hội viên có thể sẽ được ban hội viên ưu tiên cho phép vắng mặt tối đa 7 tuần vì lý do sức khỏe nếu hội viên thanh toán đầy đủ các chi phí cho thời gian vắng mặt và cố gắng tìm một người thay thế mình trong thời gian vắng mặt vì lý do sức khỏe.
  • Hội viên phải có trách nhiệm thông báo với Ban Hội Viên trong Group của họ trong trường hợp có khách mời kinh doanh trong cùng lĩnh vực với họ nộp đơn gia nhập. Điều này phải được làm trước khi việc gia nhập đó được chấp thuận. Nếu như không có phản ánh nào từ phía hội viên, Ban Hội Viên có quyền quyết định cho phép khách mời đó được gia nhập Group. 
  • Hội viên muốn đổi ngành nghề đăng ký thì phải làm một bản đăng ký mới báo về cổng Thông tin Group BNIO và phải được ban hội viên chấp nhận cho thay đổi.
  • Trong trường hợp xảy ra rắc rối với hội viên, Ban hội viên có thể tùy ý theo dõi hội viên về thực tế kinh doanh của doanh nghiệp hoặc việc thực hiện các điều khoản cam kết của nội quy BNIO.
  • Khi một thành viên không đáp ứng đủ theo yêu cầu của các chính sách cũng như các điều khoản cam kết của Group BNIO khi sinh hoạt trong Group thì ngành nghề của một hội viên đó sẽ được để mở cho người khác khi đăng ký. Ban hội viên có thể phân chia nhiều nhóm ngành nghề. Nếu một Group mà không có Ban hội viên thì các thành viên trong ban lãnh đạo Group sẽ đảm nhận việc này.
  • Nếu Ban lãnh đạo Group hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của mình, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt phí hội viên và các chi phí khác. Ban lãnh đạo của Group phải đồng ý những điều khoản đã được nêu trong bản thỏa thuận của ban lãnh đạo Group nhằm nắm giữ tốt vai trò của mình, họ phải tham gia các khóa đào tạohuấn luyện trước khi thực hiện vai trò của mình trong Group.
  • Trong trường hợp Ban hội viên chưa được thành lập thì Ban lãnh đạo PGD BNIO Group sẽ đóng vai trò là Ban hội viên cho đến khi thành lập được ban này. 
  • Mỗi một thành viên không được phép làm hội viên của 2 Group cũng như một Group chỉ cho phép một người từ một ngành nghề khác nhau tham gia vào.
  • Danh sách thành viên BNIO của mỗi Group được công khai cho group đó với mục đích tạo sự thuận tiện trong việc giới thiệu khách hàng cho nhau và không được dùng vào mục đích mời mọc, lôi kéo (thông qua e-mail, gửi thư trực tiếp, hoặc các phương tiện khác) vì những mục đích khác mà không có sự chấp thuận trước của các giám đốc và hội viên BNIO.
  • Tất cả thành viên mới phải tham gia Chương trình Training Hội Viên Thành Công (Master BNIOMSB được tổ chức trong địa bàn của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày đầu tiên trở thành thành viên chính thức của BNIO. Chỉ sau khi tham dự khóa đào tạo MSB, các thành viên mới được giam gia vào các hoạt động trình bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty mình (diễn giả). Bất kỳ hội viên nào không tham dự khóa đào tạo này trong vòng 60 ngày sau ngày đăng ký sẽ coi như bị loại và Ban hội viên của Group

  CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TEAM

  • Hội Phí đăng ký hội viên TEAM thường được đóng trước. Phí này được thu hàng năm hoặc hai năm một lần. Vui lòng liên hệ với Ban thư ký/thủ quỹ của Team hoặc kế toán PGD BNIO mà bạn muốn tham gia để biết rõ về hội phí. Phí có thể trả bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ visa, master, discover hoặc thẻ American Express, tiền mặt hoặc Séc.
  • BNIO do team đang chỉ đạo có thể được thành lập ở bất cứ nơi nào mà có người quan tâm và muốn phát triển công việc kinh doanh dựa trên phương pháp bán hàng trực tuyến Online dựa vào uy tín. Thêm vào đó, BNIO cũng có quyền mở một hoặc nhiều Group ở bất cứ nơi đâu cần đến dịch vụ của BNIO.
  • Phí hội viên có thể được thanh toán trước 30 ngày so với ngày quy định. Hội viên không thanh toán trước buổi họp đầu tiên hoặc tháng đầu tiên thì sẽ bị xem là chậm trễ và sẽ bị thu phí trả chậm. Nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, phí hội viên không được thanh toán thì hội viên đó sẽ bị loại khỏi BNIO.
  • Phí hội viên sẽ không được hoàn trả lại. Với những hội viên tích cực, BNIO sẽ cấp chứng nhận (theo yêu cầu) về phần phí hội viên trong thời gian mà họ không tham gia Team BNIO và phí này sẽ được tính cho thời gian sau. 
  • Phí hội viên không được chuyển từ người này cho người khác.
  • BNIO có chính sách nghiêm ngặt đối với việc thanh toán bằng tài khoản Sec nhất là những Sec không đủ hoặc không có khả năng thanh toán. Hội viên có 3 tuần để liên lạc với PGD BNIO tại địa phương của mình hoặc Phòng tài chính BNIO Hội sở để giải quyết. Nếu việc này không được giải quyết trong thời gian quy định thì BNIO sẽ khai trừ quyền Ưu tiên vào thành viên hội đồng bảo an BNIO 108 vị ( trực thuộc BNIO quốc tế)
  • Truyền hình BNIO là một kênh truyền Thông Digital Media dịch vụ về Marketing Online được cung cấp bởi Công ty BNIO. Bất cứ chi nhánh nào trực thuộc BNIO Việt Nam và quốc tế cũng có quyền truất quyền tham dự của hội viên theo quy định của BNIO ban hành
  • Nếu TEAM yêu cầu được chuyển từ TEAM hiện tại sang một TEAM mới thì sẽ phải làm đơn đăng ký thành viên mới cho TEAM định tham gia. Thêm vào đó, nếu thời gian duy trì tư cách hội viên còn lại ít hơn 12 tháng thì hội viên đó sẽ phải nộp lệ phí mới. Hoặc nếu thời gian duy trì tư cách hội viên còn hơn 12 tháng thì hội viên không phải nộp thêm lệ phí cho việc đăng ký mới này. Dựa vào sự chấp thuận được vào TEAM mới, phí hội viên đã nộp của họ ở TEAM cũ sẽ được tính vào phí hội viên khi tham gia vào Group mới cũng như sẽ được tính khi giai đoạn đăng ký lại nếu hợp lệ.

  MỘT SỐ HƯỚNG DẪN

  Những hướng dẫn này được ban ra từ hội nhà sáng lập, sau đó thay vào quyền hội đồng bảo an BNIO, đây phải là các chính sách, là những hướng dẫn cho phép một TEAM hoạt động được thuận lợi và hiệu quả nhất.

  1: THĂM CÁC TEAM hoặc GROUP

  Khi đi thăm các TEAM khác, hội viên nên cho TEAM đó biết mình là hội viên của TEAM nào.

  • Khi đến thăm các TEAM hoặc GROUP khác, hội viên không được nói điều gì mang tính cạnh tranh với hội viên của TEAM hoặc Group đó.
  • Các TEAM nên cảnh giác khi đưa phiếu giới thiệu cho các cá nhân mà mình không quen biết bao gồm cả khách mời.
  • Hội viên TEAM khi đi thăm các TEAM Và Group khác phải tự trả tiền phí tham dự họp cho mình.
  • Trước khi đi thăm các Team hoặc Group khác, hội viên nên gọi cho Trưởng Team hoặc group đó trước.
  • Một hội viên khi đi thăm các Team hoặc Group khác nên đi tham dự với tư cách như hội viên bình thường, không đến tham dự quá 2 lần với tư cách hội viên

  2: VẤN VÀ ĐI TRỄ

  Việc vắng và đi trễ trong quy định giờ làm việc đồng nghĩa với việc KPI làm việc và doanh số cho hội viên đó sẽ giảm mang lại cho team bị giảm xúc, vì vậy, Trưởng TEAM phải lưu ý cho những hội viên thường hay đi trễ hoặc về sớm. Nếu việc này liên tục lặp lại, vị trí của hội viên đó sẽ được mở để cho người khác vào thay thế.

  3: LUẬT LÀM THAY CỦA TEAM

  • Các hội viên team nên phát triển một danh sách làm thay. Danh sách này nên bao gồm cả những người mà sẵn sàng thay thế cho hội viên bất kỳ khi nào cần thiết.
  • Những người có thể được xem xét để thay thế hội viên là: Khách hàng của hội viên, bạn bè, nhân viên hoặc thậm chí là hội viên cũ.
  • Nếu người làm thay KPI trong lĩnh vực không cạnh tranh với các hội viên khác trong Team, họ cũng có thể giới thiệu về công việc của mình, tuy nhiên nhiệm vụ chính yếu của họ vẫn là thay thế cho người mà họ đang làm thay.
  • Các Team nên lưu ý rằng Người làm thay cho việc tham dự họp hoặc ban phụ trách khách mời phải có trách nhiệm hiểu rõ nhiệm vụ chào đón khách mời làm thay đó.
  • Tùy từng trường hợp, hãy vận dụng “Khuyến khích việc làm thay trong bài “ Ngày làm thay”.
  • Một hội viên nên có một người làm thay khi vắng mặt, nhưng về cơ bản, người làm thay đó không được liên tục thay thế.

  4: HỘI VIÊN TEAM KINH DOANH

  Những hội viên nằm trong bạn nội các hội đồng bảo an BNIO không kinh doanh riêng tư. có thể trình bày về tư tưởng kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của mình tại BNIO để cùng xây dựng và phát triển nhưng không được lên kế hoạch riêng tư về các yếu tố liên quan đến cơ hội kinh doanh của dịch vụ/sản phẩm mình đưa ra cho hội đồng.

  CÂU TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

  Tôi: Họ tên …….là gì….. của BNIO. Thái độ suy nghĩ hơn khả năng suy nghĩ. Với tôi sứ mệnh: 

  • Thứ nhất hành động trong công việc một cách rõ ràng.
  • Thứ hai hành động phải liên quan đến với sự phát triển của BNIO.
  • Thứ ba hành động phải được các bên liên quan hiểu và chấp nhận.
  • Thứ tư hành động được tình cảm của đại đa số nhân sự công ty ủng hộ.
  • Thứ năm Luôn có mục tiêu dài hạntrung han và ngắn hạn. Tôi xin hứa …và !!! Tôi xin hết.

  TÀI LIỆU TRAINING TEAM & CỘNG TÁC VIÊN BNIO

  A. NỘI QUY & QUY ĐỊNH.B. HÌNH ẢNH & TÁC PHONG, THÁI ĐỘ.B.1.Hình Ảnh.

  B.2. Tác phong & thái độ.Hiểu biết kĩ năng:– Tác phong luôn chỉnh chu trong cách ăn mặc, đeo phù hiệuBNIO, bảng tên, tập hồ sơ, cặp BNIO.- Thái độ luôn vui tươi, niềm nở và thân thiện. Luôn giữ một tácphong nghiêm túc khi tiếp xúc người lạ, khách hàng mà mình chưa quenbiết. Luôn tỏ ra biết điều, lắng nghe và hiểu chuyện dựa trên 3 logic: lắngnghe, chọn lựa từ ngữ khi giao tiếp, khoát lên mình một bộ áo đẹp…

  *Thực hành kĩ năng:C. Luyện tập tác phong làm việc chuyên nghiệp.Có một thống kê nho, đó có nêu 5 đặc điểm của người không thông minh, cụthể là : Thiếu những thành công nghề nghiệp, luôn là tâm điểm các cuộc cãi cọ,luôn vội vàng và quá bận rộn, luôn nói nhiều hơn nghe. Bạn đã từng quá vội vàngvà luôn bận rộn phải không? Vậy bạn có nghĩ đến việc sắp xếp lại thời khóa biểulàm việc, thay đổi cách làm việc để trở thành mẫu người công sở thông minh?

  C.1. Người thông minh không bao giờ trì hoãn.Chắc chắn nhiều người trong số chúng ta đã từng tự hỏi, vì sao mỗi ngườiđều có 24 giờ như nhau, nhưng có người lại hoàn thành tốt công việc được giao, vàcó thời gian cho những hoạt động vui chơi giải trí khác, nhưng có người lại suốtngày bận rộn với việc giải quyết những rắc rối trong mối quan hệ đồng nghiệp,hoặc phải đem việc về nhà để làm. Từ đây, có thể rút ra kết luận rằng, luyện tậpcho mình tác phong làm việc chuyên nghiệp là điều rất quan trọng.Đầu tiên, chúng ta cần quan tâm đến việc quản lý thời gian. Câu nói vàngtrong trường hợp này đó là, người thông minh không bao giờ trì hoãn. Trì hoãn sẽbiến việc dễ thành việc khó, và biến việc khó thành một tai họa. Đặc biệt là khi sựtrì hoãn biến thành một thói quen, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong cuộcsống. Để thay đổi thói quen xấu này, chúng ta có thể dễ dàng nhắc nhở bản thânbằng các công cụ hỗ trợ hiện đại ngày nay cho công việc như điện thoại, email,hoặc là một người bạn đồng nghiệp thân cận để tránh trường hợp bỏ sót nhữngnhiệm vụ (task) quan trọng trong một dự án công việc lớn.Yếu tố khác nữa để giữ sự tập trung cao nhất cho những công việc khó khăn,theo chuyên gia đào tạo và phát triển con người Brian Tracy, thì chúng ta nên tậpthói quen “ăn những con ếch đầu ngày”. Điều này có nghĩa là ta nên dành ra nhữngcông việc phức tạp nhất, “khó nhai” nhất để làm vào thời gian đầu ngày làm việc.Thói quen này sẽ giúp bạn dễ dàng tập trung hết nguồn năng lượng tươi mới trongmột ngày để giải quyết hiệu quả công việc khó khăn trên, đồng thời cũng là cáchtạo đà hiệu quả để bạn hứng khởi thực hiện những công việc kém quan trọng hơnmà không gặp những áp lực tâm lý. Bí quyết là sau khi lên lịch làm việc trongngày, bạn nên dành khoảng 20-30 phút trước giờ làm việc chính thức để thực hiệnmột số điều vụn vặt có thể làm một cách nhanh chóng như trả lời nhanh một emailcũ từ hôm qua, dọn dẹp bàn làm việc, photocopy tài liệu… Sau khi hoàn thànhnhững việc dễ gây mất tập trung này, thì bạn sẽ hoàn toàn dốc sức vào nhiệm vụkhó khăn đầu tiên trong ngày mà bạn đặt ra.Rõ ràng, thời gian là một nguồn lực rất đặc biệt. Và chính nguồn lực thờigian này có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả làm việc của mỗi người.

  C.2. Hiệu quả làm việc và hiệu suất làm việc.Hiệu quả và hiệu suất công việc là hai thước đo quen thuộc với một người đểnhận biết được mức độ chuyên nghiệp của anh ta. Chúng ta nên làm việc hiệu quảhay là hiệu suất cao?Hiệu suất là tỷ số so sánh giữa kết quả chúng ta đạt được với nguồn lựcchúng ta bỏ ra (chi phí, thời gian..), nghiêng về khái niệm làm việc gì đó đúngcách. Còn hiệu quả đánh giá cao kết quả cuối cùng, khi chúng ta làm đúng việc cầnphải làm mà không quan tâm đến quá trình tạo ra kết quả. Theo đó, bất cứ một nhàquản lý nào cũng mong muốn nhân viên của mình đảm bảo hiệu quả công việc ởmức độ hoàn thiện nhất, vừa đảm bảo tiêu tốn nguồn lực ở mức thấp nhất. Đặc biệtngày nay trong những ngành nghề có mức độ áp lực cao như truyền thông, bánhàng, marketing… thì người nhân viên phải rất vất vả để giảm tối đa nguồn lực bỏra – cụ thể là thời gian, mà phải đạt được kết quả vượt trội hơn đối thủ.Theo ông Trương Chí Dũng – Giám đốc R&D, Công ty Le&Associates thì,có các bí quyết sau đây có thể giúp cho bạn đạt được hiệu suất tốt về thời giantrong khi làm việc.- Nghỉ ngơi giữa chừng : đừng tạo cho bản thân mình quá nhiều áp lực, theođó bạn sẽ có thời gian khởi động lại giữa các khoảng công việc từ 60-90 phút,không chỉ giúp cho tinh thần bạn bền bỉ hơn, mà cũng tránh được nhiều sai sót hơn.- Chấp nhận phương án 2 : đừng cố gắng lên một kế hoạch thằng tiến vàcứng nhắc cho tất cả mọi việc. Phát huy sự sáng tạo trong những tình huống khókhăn có thể tiết kiệm rất nhiều cho doanh nghiệp và cho chính bản thân bạn, đặcbiệt là cho việc khắc phục hậu quả khi bạn không lường trước những tình huốngphát sinh.- Biết đọc nhanh thông tin : một trong các kỹ năng rất cần cho công việctrong doanh nghiệp là đọc nhanh thông tin. Khi nhân viên sở hữu được khả năngđọc nhanh thông tin thì năng suất làm việc của họ tăng lên đáng kể, chưa nói đếnkhả năng khác đi kèm là tổng hợp và chắt lọc thông tin hữu ích cũng được trui rèn,giúp cho sự phát triển nghề nghiệp của từng cá nhân.- Không trễ giờ : đây là nguyên tắc cơ bản để làm việc chuyên nghiệp hơn,nhiều người dễ dàng bỏ lỡ một hợp đồng quan trọng vì trể 15 phút cho một cuộchẹn quan trọng, hoặc phải dời chuyến bay công tác chỉ vì ngủ quên. Hơn nữa, đếnđúng giờ cũng sẽ giúp tạo nên hình ảnh đáng tin cậy trong mắt đối tác và đồngnghiệp khi họ cần hợp tác với bạn trong một nhiệm vụ quan trọng nào đó.- Sử dụng truyền thông xã hội trong giờ giải lao : Ai cũng biết là rất dễ bịphân tâm khi kiểm tra thông tin trên mạng xã hội như Facebook, Twitter, GooglePlus hay LinkedIn. Trừ khi truyền thông xã hội là một phần trong công việc hàngngày của mình, thì tốt nhất bạn nên tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ vào mạng xãhội khi có thời gian rảnh rỗi không phải làm việc.

  D. CHIẾN LƯỢC MARKETING BNIO.Gồm 4 chiến lược cơ bản:

  1. Marketing– Thư mời nhóm ( trainer, MC, Các Hot Girl bán hàng Online, Giámđốc các khu du lịch,…).- Tham dự sự kiện, lời ngỏ của chủ tịch trước khách mời, phátbruchure, chăm sóc khách hàng tư vấn, kết thúc chốt hội viên và chốtcộng tác viên).2. Marketing– Danh sách doanh nghiệp trên cổng Thông tin sở kh&đt- Cộng tác viên tiếp xúc trực tiếp, theo đuổi, tham gia- Nhân viên phòng giao dịch gọi điện, đặt cuộc hẹn gặp, tạo sự thânthiện, mời dự khách mời MEETING, nhân viên chăm sóc khách hàngtư vấn, kết thúc chốt hội viên.3. Marketing : Mời tham dự phim trường, phát bruchure, cungcách phục vụ tại phim trường, bộ phận chăm sóc khách hàng tư vấn, kết thúcchốt hội viên.4. Marketing:– Profile lớp học đào tạo CEO cho doanh nghiệp- sở công thương, thư ngõ đến trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh(hoặc Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh) đồng phối hợp tổ chức.- Mail đến tất cả các doanh nghiêp, công ty.E. BẠN MUỐN TRỞ THÀNH PHÒNG GIAO DỊCH PHÂN PHỐI DỊCH VỤCỦA BNIO.Quyền lợi của phòng giao dịch:1- Được đăng ký làm đại lý hoàn toàn miễn phí2- Có thu nhập dễ dàng, ổn định3- Được hưởng chiết khấu cao cho mỗi lần giao dịch.4- Được nhận hoa hồng định kỳ hàng tháng khi tích lũy điểm bất đầutừ 500 điểm.5- Cập nhật thông tin khuyến mãi của mạng lưới BNIO sớm nhất vàchính xác nhất.

  *Để đăng ký Phòng Giao dịch chỉ trong 3 bước:Bước 1: Đăng ký PGD BNIO miễn phí và đăng nhập tên gọi phònggiao dịch . Nếu chưa có mẫu đơn xin lập phòng giao dịch, bạn có thểđăng ký tại đây www.bnio.vnBước 2: . Sau khi tiếp nhận Thông tin. Văn phòng hội sở hoặc PGDcấp tỉnh BNIO sẽ gửi thư mời điện tử làm việc cùng bạn để hoàn tấtthủ tục để đưa lên website, mạng xã hội…. Bước 3: Nhận quyết định thành lập PGD chính thức từ tổ chứ BNIOvà công bố trên www.bnio.vnF. CỘNG TÁC VIÊN HIỂU VỀ QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM:Quyền lợi khi là hội viên nhóm Group BNIO;1. Được cho và nhận khách hàng hằng tuần.2. Được  Tổ chức BNIO đào tạo nhân lực.3. Được trao đổi kinh nghiêm với Doanh nhân nỗi tiếng4. Được bồi dưỡng kiến thức CEO. Phát tài liệu huấn luyện.5. Được hưởng 30% khi giới thiệu thêm thành viên cùng ngànhnghề vào Group mới cho BNIO thành công.6. Được hỗ trợ, tư vấn, đầu tư doanh nghiệp.7. Được bảo trợ tư thế pháp nhân khi đơn vị gặp biến cố.8. Được PR, PA, quảng cáo trên cổng thông tin và các tạp chí,báo, đài…9. Được hưởng điểm cộng trong việc tham gia hàng tuần. Khi  đủđiểm được quyền ứng cử vào  ban tổ chức lãnh đạo Group Và hội đồng lãnhđạo Cao Cấp BNIO ( BNIO Master).- Tham dự tuần thường xuyên: + 7 điểm/1 lần tham dự, + 10điểm/ 1 lần mời thành viên tham dự, + 30 điểm/ 1 lần thành viên khách mờiđăng kí tham gia Group mới.10. Được đi du lịch trong và ngoài nước tham gia giao lưu văn hoávà kết nối quốc tế BNIO.11. Doanh nhân tham gia chương trình truyền hình thực tế đónggóp, trợ giúp đồng bào vượt khó, “Chung tay xây dựng cuộc sống tươi đẹp.”

  G. Nội dung hoạt động của BNI0 Việt NamMô hình hoạt động: Chủ tịch BNIO -> BNIOViệt Nam -> Giám đốc khu vực-> Giám đốc vùng -> Nhóm tư vấn (GROUP).Tại ĐăkLắk BNIO Đăng ký tham gia là thành viên BNIO Việt Nam phải cóđủ điều kiện cơ bản sau: Đại diện cho doanh nghiệp và đăng ký 1 ngành nghề kinhdoanh (độc quyền) của doanh nghiệp mình trong 01 nhóm tư vấn (Group). Thanhtoán phí tư vấn BNIO Việt Nam đặt ra đối với thành viên mới là: 11.000.000VNĐ/1 năm, phí tái tư vấn là: 8.800.000 VNĐ/1 năm thông qua phiếu thông tinkhách mời. Sau khi thanh toán phí tư vấn bằng hình thức: Nộp tiền mặt cho Banđiều hành (LT) Group hoặc chuyển khoản về tài khoản của BNIO Việt Nam tạiphòng giao dịch nơi gần nhất thì sẽ được kết nạp thành viên BNIO và tham dự hệthống tư vấn quản lý kinh doanh thông qua nhóm tư vấn (Group).Kinh phí hoạt động của nhóm tư vấn do các thành viên đóng500.000đ/tháng, đóng theo quý; khách mời tham gia đóng 100.000đ/ buổi họp).Khách mời tham gia hoạt động của nhóm tư vấn (Group) do thành viên trong nhómtư vấn (Group) giới thiêu, mỗi khách mời có thể tham dự 01 đến 02 buổi họp vàđược Ban điều hành của nhóm tư vấn (Group) hướng dẫn ghi thông tin vào “Phiếuthông tin khách mời”. Khi khách mời có đủ điều kiện và muốn tham gia vào nhómtư vấn (Group) thì thanh toán tiền phí theo hình thức bên trên và được ban điềuhành nhóm tư vấn (Group) tổ chức kết nạp thành viên của nhóm tư vấn (Group).H. Mẫu lời tuyên thệ của Thành viên, Hội viên BNIO mới.Lễ kết nạp Hội viên mới được thực hiện qua rất nhiều quá trình, công đoạnnhư nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu  Hội viên ưutú vào BNIO….. Và một nghi thức quan trọng không thể thiếu dành cho Hội viênmới đó chính là lời tuyên thệ trong lễ kết nạp. Để các bạn có thêm tự tin khi đọc lờituyên thệ thì xin gửi tới doanh nghiệp đọc bài viết mẫu lời tuyên thệ của Hội viênmới, mời các hội viên cùng tham khảo chi tiết mẫu lời tuyên thệ dành cho Hội viênmới tại đây.LỜI TUYÊN THỆ CỦA HỘI VIÊN BNIO(Hội viên đứng quay mặt về cờ Hội)Kính thưa các hội viên đại biểu!Thưa toàn thể chi Hội ( Tổ chức BNIO)Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nayvinh dự được đứng vào tổ chức hội BNIO, tôi là thành viên của Hội Trước cờ Tổquốc, cờ hội và sự chứng kiến của các hội viên trong chi hội, tôi xin thề:1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng hướng đi của tổ chức (TC),chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh hội (TC), Điều lệ Hội(TC), nghị quyết, chỉ thịcủa Hội (TC),  pháp luật của Nhà nước và luật doanh nghiệp Việt Nam; hoàn thànhtốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Hội(TC)2. Không ngừng tiếp thu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức kếtnối doanh nghiệp, năng lực làm kinh tế, phẩm chất đạo đức doanh nghiệp, có lốisống lành mạnh; 3. Liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp và người lao động tôn trọng và pháthuy quyền làm chủ của hội viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệquyền lợi chính đáng của hội viên; tích cực tham gia công tác (meeting) hội họp;tuyên truyền vận động doanh nghiệp và người lao động là hội viên thực hiện đườnglối theo đúng luật doanh nghiệp, chính sách của hội và pháp luật của Nhà nướcViệt Nam.4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức BNIO; phụctùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Tổ chức, đoàn kết, trung thực vớiban điều hành BNIO; làm công tác phát triển hội viên; sinh hoạt và đóng hội phíđúng quy định.Xin hứa! Tôi xin hứa!* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, Hội viên mới kết nạp Vào hội đưa hai tay tạothành hình trái tim bên ngực trái và hô lớn “xin hứa”.

  NỘI QUY LAO ĐỘNG

  – Thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật sửa đổi có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổibổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật sửa đổi bổ sung một số điềucủa Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bô luật Lao độngsố 84/2007/QH11.- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổsung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.- Căn cứ tổ chức kinh doanh trong doanh nghiệp. Sau khi trao đổi thống nhât với Ban Giám Đốc,nay Giám Đốc ban hành nội quy lao động trong doanh nghiệp như sau :

  I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Nội quy lao động là những quy định của Công ty yêu cầu người lao động phải thi hànhkhi làm việc.2. Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc tại Cty theo cáchình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian tập việc,thử việc, học nghề.3. Những nội dung quy định trong bản nội quy lao động này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyđược Cơ Quan Lao Động – Thương Binh và Xã Hội địa phương thừa nhận. Bãi bỏ những quy định trướcđây trái với nội quy lao động này.4. Mọi trường hợp không quy định trong bản nội quy lao động này được giải quyết theo thỏa ước lao độngtập thể của Cty và các văn bản Pháp Luật của Nhà Nước về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

  II/ NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG

  CHƯƠNG 1 : THỜI GIAN LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ NGƠI.Điều 1 : Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần của CÔNG TY TNHH BUSINESS NETWORKINGINTERNATIONAL ONLINE như sau :- Làm việc 06 ngày trong 1 tuần .- Sáng : từ 07h30 đến 11h30-Cơm trưa và nghỉ ngơi: từ 11h30 đến 13h30- Chiều từ 13h30 đến 17h00- Ngày nghỉ hàng tuần của người trực tiếp lao động tùy theo sự sắp xếp của Trưởng Bộ Phận.- Nhân viên Văn phòng : làm việc theo giờ hành chánh. (từ thứ hai đến thứ bảy)Điều 2 : Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ lớn sau đây :

  – Tết Dương lịch : 01 ngày (ngày 1 tháng 1 Dương lịch)- Tết Âm lịch : 05 ngày (1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm ÂL)- Giỗ Tổ Hùng Vương : 01 ngày (ngày 10/3 ÂL)- Ngày chiến thắng : 01 ngày (ngày 30/4 DL)- Ngày Quốc Tế lao động : (01 ngày ngày 1/5 DL)- Ngày Quốc Khánh : 01 ngày (Ngày 2/9 DL)a. Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao độngđược nghỉ bù vào ngày tiếp theo.b. Bộ phận trực tiếp lao động : do yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phảilàm việc trọn các ngày Lễ sẽ được tính nhân 3 giờ làm việc trong ngày làm việcđó.Điều 3 : Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong nhữngtrường hợp sau đây :- Kết hôn : nghỉ 03 ngày- Con kết hôn : nghỉ 01 ngày- Bố mẹ (cả hai bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết :nghỉ 3 ngày- Ngoài ra, người lao động có thể được xem xét cho nghỉ về việc riêng khônghưởng lương tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và yêu cầucủa người lao động.- Trong trường hợp xin nghỉ về việc riêng, người lao động phải làm đơn xin phépvà báo trước để Ban Quản Lý kịp thời sắp xếp.Điều 4 : Do nhu cầu kinh doanh, người lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ nhưng khôngđược vượt quá mức quy định : 4 giờ / ngày, 200 giờ/ năm.Điều 5 : Người lao động bảo đảm ngày giờ công trong 12 tháng làm việc thì được nghỉ 12ngày phép hàng năm.- Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 05 nămđược nghỉ thêm 01 ngày.- Người lao động có thể được giải quyết nghỉ phép hàng năm thành nhiều lần.- Trường hợp do thôi việc, hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặcchưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.- Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tínhtheo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.- Công ty sẽ quy định lịch nghỉ hàng năm phù hợp tình hình hoạt động kinhdoanh.Chương 2 : TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY.Điều 1 : Vào ra Công ty :1/ Đối với người lao động :- Không được đi muộn về sớm, đến làm việc và ra về phải chấm công thực hiệnđúng biểu thời gian làm việc của Công ty.

  – Trong phạm vi làm việc, không được rời vị trí làm việc, đi lại nói chuyện ồn ào,làm việc riêng khác…gây mất trật tự nơi làm việc.- Phải có mặt tại vị trí phân công trực, tuyệt đối không được hoán đổi vị trí khichưa có sự đồng ý của Trưởng Bộ Phận.- Khi đi công tác ngoài phải được sự đồng ý của Trưởng Bộ Phận.- Trường hợp đặc biệt khi vào ra phải được sự đồng ý của Trưởng Bộ Phận.2/ Đối với khách :- Mọi trường hợp quan hệ lao động làm việc, thăm xã giao hoặc quan hệ về việcriêng, khách được tiếp đón tại Văn phòng của Công Ty .Điều 2 : Tác phong, trang phục, thái độ khi làm việc, tiếp khách :1/ Khi làm việc :- Giữ tác phong đứng đắn, trang phục thích hợp sạch sẽ, gọn gàng… thái độ lịchsự hòa nhã đối với khách hàng.- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đối với đồng nghiệp.- Không đùa giỡn, nghịch phá, tham gia các trò chơi trong giờ làm việc- Không được uống rượu, có mùi rượu, các chất kích thích, thuốc lá trong giờ làmviệc.- Người lao động trực tiếp phải trang bị bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ.2/ Khi tiếp khách :- Người lao động có thái độ niềm nở lễ độ đối với khách đến quan hệ làm việc.Chương 3 : AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG NƠI LÀM VIỆC.Điều 1: An tòan Lao Động :1/ Người lao động phải tham gia đầy đủ các buổi tổ chức huấn luyện, hướng dẫn vềnhững quy trình, quy phạm an tòan kỹ thuật, biện pháp làm việc an toàn liên quan đếnnhiệm vụ được giao. Chấp hành lịch khám sức khỏe định kỳ của Công ty.2/ Người lao động phải tuân thủ các quy phạm, các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệsinh lao động.3/ Người quản lý điều hành trực tiếp máy có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện chế độ bảodưỡng, chăm sóc máy theo lịch tu sửa : giữ gìn sử dụng các dụng cụ thiết bị an toànlao động, trang bị phòng hộ cá nhân cho người lao động.4/ Trường hợp nơi làm việc, máy, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm để có biện pháp khắc phục.5/ Người lao động được quyền từ chối làm việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ cónguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe củamình hoặc những người khác cho tới khi nguy cơ được khắc phục.6/ Người lao động có bệnh, mệt mõi được phép đề nghị xin nghỉ phép để đảm bảo antoàn cho người và máy móc, thiết bị.7/ Không được mang vật cháy nổ vào nơi làm việc.8/ Trước khi ra về phải kiểm tra và thực hiện biện pháp an toàn điện, nước, lửa, nơi làmviệc.Điều 2 : Vệ sinh lao động : Người lao động có trách nhiệm :1/ Giữ vệ sinh dụng cụ , máy móc thiết bị.

  2/ Thu dọn vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, thu dọn nguyên liệu, phế liệu, sản phẩm để theonơi quy định, đảm bảo an toàn cho mặt bằng kinh doanh.3/ Không xả rác, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi trong nơi làm việc.Chương 4 : BẢO QUẢN TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT CÔNG NGHỆ.Điều 1 : Bảo Vệ Tài Sản :1/ Mọi người lao động đều có trách nhiệm chung bảo vệ tài sản Công ty tùy theo côngviệc được giao, các bộ phận giao nhận hàng hóa, vật tư…. Bộ phận quản lý điều hành,trực tiếp sử dụng máy, bộ phận bảo vệ, bộ phận hành chánh kế toán … phải thực hiệnđầy đủ nhiệm vụ của mình nhằm bảo quản tốt tài sản Công ty.2/ Người ký kết các hợp đồng kinh tế đại diện hợp pháp của Cty hoặc được giấy ủyquyền. Người được ủy quyền chỉ được ký hợp đồng kinh tế trong phạm vi được ủyquyền và được ủy quyền lại cho người khác.Điều 2 : Giữ bí mật công nghệ, phương án kinh doanh của Cty :1/ Người lao động có trách nhiệm giữ gìn bí mật công nghệ, kinh doanh của Công ty liênquan đến các loại thông tin (tài liệu) được phép nhận, xử lý hoặc cung cấp về :a/ Các quan hệ liên quan đến công việc kinh doanh của Cty : bản ghi nhớ, thươnglượng, Hợp đồng kinh tế …b/ Phương pháp, uy tín, kỹ thuật bảo trì máy móc.c/ Các chỉ tiêu kế hoạch, Tài Chánh – Kế Toán – Thống Kê.d/ Các loại thông tin tài liệu khác …2/ Trước khi ra về người lao động phải kiểm tra đầy đủ máy móc, dụng cụ, thiết bị, hồ sơ tài liệu … và giao cho nhân viên bảo vệ của Công ty.Chương 5 : HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, HÌNH THỨC XỬ LÝTRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT.Điều1 : Hành Vi Vi Phạm Kỷ Luật Lao Động.1/ Vi phạm biểu thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.2/ Không chấp hành mệnh lệnh điều hành kinh doanh của Ban Quản Lý.3/ Không tuân thủ quy trình kỹ thuật.4/ Vi phạm qui định về an toàn lao động – vệ sinh lao động.5/ Vi phạm qui định về bảo vệ tài sản và bí mật phương án kinh doanh thuộc phạm vitrách nhiệm được giao.6/ Trộm cấp, tham ô, gây rối, phá hoại cơ sở.Điều 2 : Hình thức xử lý kỷ luật :1/ Khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản đối với người lao động phạm lỗi lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ, trong các trường hợp vi phạm biểu thời gian làm việc, khôngchấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh của Cty, không tuân thủ quy trình công nghệ, vi phạm qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động …

  2/ Chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm hoặc có những hành vi vi phạm khác.3/ Bị sa thải khi :a/ Người lao động có hành vi trộm cấp, tham ô, tiết lộ bí mật kinh doanh hoặc ở hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản, lợi ích của Công ty.b/ Người lao động tự ý bỏ việc không lý do chính đáng 05 ngày cộng dồn trong 1 tháng. Điều 3: Trách nhiệm vật chất :1/ Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của Cty thì phải bồi thường theo qui định của Pháp luật về thiệt hại đã gây ra.2/ Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất thì phải bồi thường nhiều nhất 3 tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương.3/ Người lao động mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản do Cty giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tùy trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phầ hay toàn bộ theo thời giá thị trường.4/ Công ty xem xét đánh giá mức độ thiệt hại vật chất với từng trường hợp xảy ra thiệt hại và xử lý việc bồi thường thiệt hại theo trình tự , thủ tục, luật định.5/ Khi quyết định mức bồi thường, Công ty sẽ xem xét đến thực trạng hoàn cảnh gia đình thân nhân và tài sản của người lao động.

  III / ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

  1. Nội quy lao động làm cơ sở để Cty quản lý lao động, điều hành sản xuất, khen thưởng người có thành tích trong việc chấp hành tốt nội qui lao động và xử lý các trường hợp vi phạm qui định về kỷ luật lao động của Cty.2. Bản nội qui này được phổ biến từng người lao động, mọi người có trách nhiệm thựchiện nghiêm chỉnh nội quy lao động, đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự của doanh nghiệp. Bản nội qui này được niêm yết tại nơi làm việc.

  ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

  KỊCH BẢN HỘI THẢO COACHING DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG – SỐ 1

  ( ngày 21/10/2018)

  Địa điểm: Không Gian Văn Hóa Đông Tây. 99 Ngụy Như Kon Tum

  •  Từ 7:00 – 8:00: Chuẩn bị hội trường:
  • Sắp xếp bàn ghế, trang trí các Băng rôn, baner, standy, parop,..
  • Chuẩn bị giấy tờ, bút mực cho học viên.
  • Chuẩn bị kịch bản hội thảo.
  • Chuẩn bị khâu thu phụ phí hội trường + tài liệu, giấy bút viết: 100 k/ người
  • Chuẩn bị khâu lễ tân
  • Chuẩn bị nhóm chăm sóc khách hàng
  • Chuẩn bị khâu ẩm thực, party,…
  • Từ 8:00-8:30: Đón khách và sắp xếp chỗ ngồi
  •  Từ 8:30- 11:30: Nội dung chính của buổi sáng: Xây dựng đội nhóm bán hàng chuyên nghiệp:
  • Quy trình xây dựng đội ngũ bán hàng Marketing & Sales
  • Tối ưu đội ngũ tăng lợi nhuận tối đa
  • Bí quyết tăng lợi nhuận tối đa bán hàng mọi sản phẩm qua Online
  •  Từ 11:30- 12:00: Trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi
  • Từ 12:00 – 13:00: Nghỉ và ăn trưa
  •  Từ 13:00 – 15:00: Phần training phần mềm ứng dụng Getfly CRM trong quản trị tự động hóa doanh nghiệp:
  • Tổng quan chung về vai trò, đặc điểm của CRM
  • Phân loại tác dụng trong kinh doanh truyền thống và kinh doanh online tự động hoá.
  • Ứng dụng GETFLY  trong việc đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự làm việc bằng tự động hoá quản trị hiệu quả
  • Ứng dụng CRM trong lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
  • Từ 15:00 – 16:00 : Quản trị doanh nghiệp bền vững dành cho CEO
  • Xây dựng cơ bản bộ BSC và KPI cho doanh nghiệp
  • 4 giai đoạn phát triển của nhà lãnh đạo
  • Phương pháp xây dựng năng lực lãnh đạo doanh nghiệp
  • Giới thiệu về digital marketing
  •  Từ 16:00 – 17: 00: Kết nối nhà đầu tư phát triển dự án chuỗi cà phê thông minh nhãn hiệu “coffee Business”
  • Xác định quy trình đầu tư phát triển doanh nghiệp phù hợp và tăng trưởng doanh số mỗi ngày.
  • Những nhân tố thu hút nhân tài vào tổ chức
  • Các công cụ gắn kết nhân viên hiệu quả
  • Phương pháp đánh giá và đào tạo nhân sự bài bản

  CHỨC NĂNG PHÒNG BAN