Phân Tích Bài Thơ “Tiếng Hát Con Tàu” – Chế Lan Viên | Truyền Hình BNIO

ta đã hoá những con tàu, Ai bảo con tàu không mộng tưởng, một vầng trăng

——— Thông Tin Thêm ———————————–

Các chương trình đào tạo tại
Tự Động Hóa Doanh Nghiệp:
Quản Lý Bất ĐỘng Sản Tự Động:
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp:

————————————————————————–
Kênh Truyền Hình Doanh Nghiệp BNIO
web:
————————————————————————–

source