Coaching BSC & KPI – Doanh nghiệp Bền Vững | Truyền Hình Doanh nghiệp BNIO
Miễn Phí 1 ngày duy nhất 21/10/2018
Tại: Không Gian Đông Tây – 99 ngụy Như kon Tum
Từ: 8H00 đến 17H00
Đăng Ký Tại:

#Coaching #BSC #KPI

——— Thông Tin Thêm ———————————–

Các chương trình đào tạo tại
Tự Động Hóa Doanh Nghiệp:
Quản Lý Bất ĐỘng Sản Tự Động:
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp:

————————————————————————–
Kênh Truyền Hình Doanh Nghiệp BNIO
web:
————————————————————————–

source