Tháng 9 là khoảng thời gian trọng điểm dành cho hoạt động đào tạo Ban Điều hành chuẩn bị cho lễ bàn giao nhiệm kỳ mới vào đầu tháng 10 hàng năm. Nằm trong chuỗi hoạt động chung, BNIO Việt Nam đã thực hiện đào tạo cho thành viên trong Ban Điều hành tại các Group của Vùng. Vào đầu tháng 10 tới, BNIO Việt Nam tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo như: Đào tạo MSP (3/10), Đào tạo Referrals Skills (10/10).
BNIO Việt Nam tổ chức chương trình Team Building kết hợp đào tạo Ban LT nhiệm kỳ mới
Ngày 10/9/2017, BNIO Việt Nam tổ chức chương trình Team Building nhằm gắn kết các thành viên trong vùng kết hợp đào tạo cho các Trưởng Ban LT (Leadership Team) nhiệm kỳ mới.
BNIO Việt Nam tổ chức chương trình Team Building kết hợp đào tạo Ban LT nhiệm kỳ mới.
Chuyến đi Team Building nhằm gắn kết các thành viên trong vùng, tăng cường sự thấu hiểu và yêu thương, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, chương trình đào tạo đã cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các trưởng ban trong Ban LT của Group nhằm giúp các trưởng ban hiểu rõ yêu cầu và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của Group.
BNIO Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo MSP cho thành viên mới
Vào ngày 03/10/2017, BNIO Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo MSP cho thành viên mới và tái gia nhập cộng đồng BNIO.
Chương trình đào tạo Thành viên Thành công (MSP) là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho các thành viên mới gia nhập BNIO trong thời gian 60 ngày. Chương trình này sẽ giúp thành viên mới biết cách làm thế nào để sử dụng hiệu quả các công cụ của BNIO để gặt hái cơ hội kinh doanh thành công.
BNIO Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Referrals Skills
Vào ngày 10/10/2017, BNIO Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Referrals Skills cho thành viên nhằm chuyển giao theo đúng quy trình của BNIO và hỗ trợ các thành viên trong Ban Điều hành Group nhiệm kỳ mới. Chương trình đào tạo dành cho các thành viên đã hoàn thành khóa học MSP và MYS sẽ được BNIO Việt Nam tổ chức.
Chương trình nhằm mang đến cho thành viên tham dự cách thức phân biệt bản thân với các đối thủ cạnh tranh; sử dụng contact spheres một cách hiệu quả để gia tăng số lượng referrals. Đồng thời, biết cách phân khúc thị trường mục tiêu; cách thức thực hiện một bài thuyết trình hiệu quả và thuyết phục trong 60 giây, ….

Chủ Tịch BNIO

Nguyễn Đình hiệp