Ca Khúc Việt Nam Ơi – Bé Như Khôi | Truyền Hình Doanh Nghiệp BNIO

Ca Khúc: Việt Nam Ơi (Hát – Múa)
Tác Giả: Minh Beta
Trình Bày: Bé Như Khôi ( Quán Quân Chủ Nhân Đất Nước, Chủ Tịch Hội Đồng Trẻ Em Thành Phố)
Nhóm Múa: CLB Sao Tuổi Thơ

——— Thông Tin Thêm ———————————–

Dự Án Chuỗi Cà Phê:

———————————————
Các chương trình đào tạo tại

Coaching Doanh nghiệp BSC & KPI:
Tự Động Hóa Doanh Nghiệp:
Quản Lý Bất ĐỘng Sản Tự Động:
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp:

————————————————————————–
Kênh Truyền Hình Doanh Nghiệp BNIO
web:
————————————————————————–

source